Nếu bạn muốn biết quốc gia nào có nhiều phụ nữ đẹp hơn các nước khác, thì trang Missosology.com sẽ cho bạn câu trả lời.

Mỗi quốc gia có vô số phụ nữ xinh đẹp, nhưng làm thế nào để bạn biết phụ nữ của đất nước nào là xinh đẹp nhất? Sau đây là bảng xếp hạng được công bố bởi trang web này.

Vị trí thứ 20: Hà Lan

Ảnh Internet

Vị trí thứ 19: Áo

Ảnh Internet

Vị trí thứ 18: Bê-la-rút

Ảnh Internet

Vị trí thứ 17: Jamaica

Ảnh Internet

Vị trí thứ 16: Úc

Ảnh Internet

Vị trí thứ 15: Brazil

Ảnh Internet

Vị trí thứ 14: Ba Lan

Ảnh Internet

Vị trí thứ 13: Nhật Bản

Ảnh Internet

Vị trí thứ 12: Rumani

Ảnh Internet

Vị trí thứ 11: Nepal

Ảnh Internet

Vị trí thứ 10: Hoa Kỳ

Ảnh Internet

Vị trí thứ 9: Colombia

Ảnh Internet

Vị trí thứ 8: Indonesia

Ảnh Internet

Vị trí thứ 7: Puerto Rico

Ảnh Internet

Vị trí thứ 6: Thái Lan

Ảnh Internet

Vị trí thứ 5: Việt Nam

Ảnh Internet

Vị trí thứ 4: Cộng hòa Nam Phi

Ảnh Internet

Vị trí thứ 3: Mexico

Ảnh Internet

Vị trí thứ 2: Philippines

Ảnh Internet

Vị trí số 1: Venezuela

Ảnh Internet

Theo ĐKN