Để tranh giành xem ai làm anh và đươc ra ngoài trước, cặp sinh đôi còn nằm trong bụng mẹ đã có màn ẩu đả “chào sân” hết sức ấn tượng, thật là tội cho bà mẹ ấy!

Ảnh cắt từ video :

Hai anh em có màn ẩu đả rất quyết liệt :

Xem video :

Theo YAN