Kể từ ngày 1-12-2017, sau hơn 2 năm giữ ổn định, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng. Với mức tăng 8,36%, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kWh đã tăng lên gần 1.850 đồng/kWh.

Hôm qua, ngày 20/03/2019, đã có thông tin chính thức về việc tăng giá điện. Theo đó, giá điện bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kWh 1.864,44 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Giá điện bình quân là vậy, nhưng không phải xài bao nhiêu ký điện (kWh) là nhân với giá nêu trên đâu. Cách tính tiền điện sinh hoạt mỗi tháng ở nhà bạn được tính theo phương thức lũy tiến từng phần.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện thì giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau:

– Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 là 1.678 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 1.846 đồng/kWh.

– Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 là 1.734 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 1.907 đồng/kWh.

– Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 là 2.014 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 2.215 đồng/kWh.

– Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 là 2.536 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 2.790 đồng/kWh.

– Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 là 2.834 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 3.117 đồng/kWh.

– Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên là 2.927 đồng/kWh, nếu tính thuế GTGT là 3.220 đồng/kWh.

Nên nhớ: Nếu nhà bạn có đăng ký tạm trú hoặc thường trú, dựa trên sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú và kê khai với bên cung cấp điện thì tiền điện được tính theo bậc như quy định đề cập trên, còn nếu không đăng ký tạm trú hoặc thường trú và kê khai với bên cung cấp điện, thì nghiễm nhiên, tiền điện của bạn được tính dựa trên toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ và giá bán lẻ điện tại bậc 3 nêu trên.

Lấy ví dụ đơn giản để bạn dễ hiểu về cách tính tiền điện tại nhà mình đang ở như sau:

Trường hợp 1: Nhà bạn có 4 người, có kê khai tạm trú hoặc thường trú, do vậy được tính là 1 hộ gia đình và sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt. Giả sử từ ngày 20/03/2019 đến ngày 20/04/2019, nhà bạn sử dụng 325 kWh điện. Bạn có thể xem lượng điện năng tiêu thụ này trên giấy báo tiền điện được phát vào mỗi tháng.

Vậy tiền điện bạn phải trả theo giá mới từ 20/03/2019 như sau:

– Tiền điện được tính theo bậc 1: 50 kWh x 1.846 đồng/kWh = 92.300 đồng.

– Tiền điện được tính theo bậc 2: 50 kWh x 1.907 đồng/kWh = 95.350 đồng.

– Tiền điện được tính theo bậc 3: 100 kWh x 2.215 đồng/kWh = 221.500 đồng.

– Tiền điện được tính theo bậc 4: 100 kWh x 2.790 đồng/kWh = 279.000 đồng.

– Tiền điện được tính theo bậc 5: 25 kWh x 3.117 đồng/kWh = 77.925 đồng.

Như vậy, tổng tiền điện bạn phải trả cho chu kỳ từ 20/03/2019 đến 20/04/2019 (cộng tổng tiền điện vừa tính trên) là 766.075 đồng.

Trường hợp 2: Nhà bạn tuy có 4 người, nhưng bạn chưa đăng ký tạm trú hoặc thường trú và do vậy bên cung cấp điện không thể x.á.c định được số người sử dụng để tính là 1 hộ. Từ ngày 20/03/2019 đến 20/04/2019, nhà bạn xài 201 kWh điện thì tiền điện được tính như sau:

Tiền điện bạn phải trả cho chu kỳ từ 20/03/2019 đến 20/04/2019 là 201 kWh x 2.215 đồng/kWh = 445.215 đồng/kWh.

Đặc biệt lưu ý: Nếu chu kỳ tính tiền điện của bạn không được tính từ ngày 20 hằng tháng mà tính từ ngày khác của mỗi tháng thì cần phải tách biệt lượng điện năng tiêu thụ tính theo biểu giá cũ và lượng điện năng tiêu thụ tính theo biểu giá mới để tính toán kết quả

Theo WTT