Sự thật là nếu cả vợ và chồng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), thì lúc sinh con, cả 2 vợ chồng đều được hưởng chế độ thai sản nha bạn.

Mà khoan nè, với chồng bạn thì chỉ cần có đóng BHXH thì khi bạn sinh con, chồng đương nhiên được hưởng. Tiền hưởng còn tùy vào bạn sinh mấy con, sinh con lúc bao nhiêu tháng, sinh thường hay sinh mổ nữa. Còn bạn, bạn là vợ sinh con, thì bạn phải thỏa mãn điều kiện đóng BHXH đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, bạn mới được nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng lận.

Đây này, nếu dự định sinh con năm nay, năm Kỷ Hợi 2019, thì tổng số tiền bạn nhận được bao gồm tiền hưởng chế độ thai sản của bạn và chồng bạn, sẽ như sau:

Với chồng bạn:

Gọi tiền lương đóng BHXH bình quân của 06 tháng trước khi chồng bạn nghỉ việc để chăm vợ sinh con là A.

Số tiền chồng bạn được hưởng chế độ thai sản = (A / 24 ngày) x số ngày được nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Ảnh minh họa

* Số ngày được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

– 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;

– 07 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi và sinh từ ba con trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ đôi.

Với bạn:

Gọi tiền lương đóng BHXH bình quân của 06 tháng trước khi chồng bạn nghỉ việc để chăm vợ sinh con là B.

Số tiền bạn được hưởng chế độ thai sản = B x 6 tháng.

Còn nữa, bạn còn được hưởng tiền trợ cấp một lần khi sinh con là 2.780.000 đồng nếu bạn sinh trong năm nay, nhưng trước 01/7/2019. Còn sinh từ ngày 01/7/2019 trở đi, thì mức tiền trợ cấp là 2.980.000 đồng.

Lưu ý: Để biết được bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng trước khi sinh con là bao nhiêu, bạn có thể tra cứu tại đây.

Ví dụ thực tế để bạn dễ hiểu:

Giả sử cả 2 vợ chồng bạn đều đi làm, có đóng BHXH, và mức bình quân tiền lương của 6 tháng trước khi sinh con của mỗi người đều là 15.000.000 đồng.

Bạn dự định sinh mổ vào tháng 8/2019, vậy tiền hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

Đối với chồng bạn: Số tiền được hưởng chế độ thai sản là (15.000.000 đồng / 24 ngày) x 7 ngày = 4.375.000 đồng.

Đối với bạn: Số tiền được hưởng chế độ thai sản là (15.000.000 đồng x 6 tháng ) + 2.980.000 đồng = 92.980.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền bảo hiểm bạn nhận được khi sinh con sẽ là (4.375.000 đồng + 92.980.000 đồng) = 97.355.000 đồng

Theo WTT