Luôn có rất nhiều thứ kỳ lạ diễn ra xung quanh chúng ta mà không thể giải thích được tại sao. Chúng khiến tất cả phải dụi mắt hay nhéo má mình thật đâu để chắc chắn rằng đấy không phải là ảo ảnh:

Chiếc xe biết tàng hình
Con bò sữa này có thân dài ghê
Ai mà chẳng có ước mơ
Đầu ải đầu ai?
Tay chúng ta cũng giống thế này thì tiện lợi nhỉ?
Em bé này có bàn chân to bất ngờ
Đây là mèo hay quạ nhỉ?
Hơi bị không đứng đắn
Làm thế nào mà nổi trên mặt nước hay vậy?
“Tôi nghĩ ngài bỏ quên một cái chân rồi”
Hôm qua uống bao nhiêu nước thế?
Chú chó này có bộ rặng thật gớm ghiếc
Vừa nam tính lại vừa nữ tính
GIấc ngủ trưa
Tập gym nhưng quên tập tay
Cánh tay vô hình chăng?
Tạo dáng xong rồi
Tập gym nhưng quên tập chân
Con có đồng ý lấy cú làm chồng không?
Trường hợp lai tạo giữa người và ngựa vằn đầu tiên trên thế giới

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Ai mà chẳng có ước mơ

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Đầu ải đầu ai?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Tay chúng ta cũng giống thế này thì tiện lợi nhỉ?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Em bé này có bàn chân to bất ngờ

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Đây là mèo hay quạ nhỉ?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Hơi bị không đứng đắn

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Làm thế nào mà nổi trên mặt nước hay vậy?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

“Tôi nghĩ ngài bỏ quên một cái chân rồi”

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Hôm qua uống bao nhiêu nước thế?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Chú chó này có bộ rặng thật gớm ghiếc

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Vừa nam tính lại vừa nữ tính

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

GIấc ngủ trưa

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Tập gym nhưng quên tập tay

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Cánh tay vô hình chăng?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Tạo dáng xong rồi

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Tập gym nhưng quên tập chân

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Con có đồng ý lấy cú làm chồng không?

20 bức ảnh chụp ngẫu nhiên sẽ đánh lừa bộ não của bạn, số 9 ít ai làm được

Trường hợp lai tạo giữa người và ngựa vằn đầu tiên trên thế giớ